Květen 2013

Den čtvrtý

27. května 2013 v 20:07 | Archea Majuar |  Zázrak Světel
Zázrak Světel
Autor: Sara
Překlad: Archea Majuar
Prostředí: Star Trek
Pár: James T. Kirk/Spock
Rating: + 18

A/N: Po delší odmlce opět nová kapitola :)

Ve tvých rukou

16. května 2013 v 21:30 | Archea Majuar
Ve tvých rukou

Prostředí: M*A*S*H
Pár: Hawkeye Pierce/Otec Mulcahy
Rating: +12
Beta: Lebel

A/N: V něčem stále stejné, v něčem jiné... Děkuji Lebel za obetování, snad se mi nedostatky podařilo nějakým vhodným způsobem odstranit :)
Profesor: Máš pravdu, ten humor tam chyběl :/ Pokusím se to příště vynahradit :)


Den třetí

5. května 2013 v 16:07 | Archea Majuar |  Zázrak Světel
Zázrak Světel
Autor: Sara
Překlad: Archea Majuar
Prostředí: Star Trek
Pár: James T. Kirk/Spock
Rating: + 18

Sineada: Právě kvůli jejímu poklidnému průběhu jsem se ji rozhodla přeložit. Má na mě velmi příjemný vliv :) Dnes
zase kratší část, příště už ale bude podstatně delší ;)


Třetího dne opět Kirk kontaktoval Spocka ihned, jakmile se vrátil z konference.
,,Zdravím, Spocku. Nechtěl byste přijít? Napadlo mne, že bychom si mohli dát večeři, až zapálíme svíčky."
,,Jistě, Jime. Velmi přijatelné. Budu tam za patnáct minut."
Tentokrát sám Spock umístil svíčky na svícen, tři plus šamaš, zatímco Jim otevřel láhev vína. Než však Jim použil zapalovač, byla mu položena otázka.
,,Bylo by ode mne příliš troufalé, kdybych se chtěl přidat k modlitbě? Rád bych se plnohodnotně zúčastnil."
Jim lehce zčervenal a usmál se.
,,To by mi udělalo radost, Spocku." Poté zapálil šamaš a uchopil jej. Rozsvěcoval i ostatní svíčky a během toho odříkával společně se Spockem modlitbu. Zůstal chvíli stát, zíraje do plamenů, které se mu odrážely v očích. Stále s jejich září se podíval na Spocka, tvář rozjasněnou.
,,Děkuji, Spocku. Už jsem..." potřásl hlavou a došel pro láhev vína. ,,Už několik let jsem s nikým Chanuku neslavil. Hodně to pro mě znamená."
,,Stále nechápu, proč jste si vybral zrovna mne, Jime. Ale i přesto jsem potěšen, že mou přítomnost vítáte."
Kirk se přinutil držet své emoce na uzdě, omezit je tak, aby se neprojevoval více než Spock. Musel mít na paměti, že musí být trpělivý a nic neuspěchat.
,,To ano. Dáte si víno? Nebo mohu nabídnout i čaj."
,,Víno je vhodné. Mohu pomoci?" pocítil Spock útlum citů z Jimovy strany.
,,Pokud byste nám nalil, tak zatím donesu večeři. Naštěstí jsme na orbitě, takže nebyl problém získat něco speciálního."
Spock naplnil sklenic vínem, Kirk připravil jídla na talíře a položil je na stůl. Měl nějakou zeleninu, pita chléb, falafel a kaši z cizrny. Poté přinesl ještě dva běžné talíře a lesklé příbory.
,,Takže... Poctivá vegetariánská večeře i falafel patří k poměrně tradičním pokrmům pro tyto svátky."
Spock pozvedl obočí.
,,Tradiční pokrmy?"
,,Jo, patří to k tomu. Chanuka je svátek, který by Kostra nikdy neschválil, a to nejen díky tradičnímu smaženému dezertu - koblihám," přikývnul Jim.
Po večeři doprovil Spocka ke dveřím, na jazyku jej pálila otázka.
,,Na zítřek mám lístky na koncert konaný na Zemi. Chtěl byste jít?" zeptal se a cítil se nervózně, jako když poprvé zval dívku na rande. Rozdíl byl v tom, že Spock pro něj už nyní velmi mnoho znamenal.
,,Ano," zahýbal Spock obočím, ,,Vynecháme tedy zapalování svíček?"
Jim se umál. Divil se, že Spock projevil takový zájem o tuto součást Chanuky.
,,Ne, přemýšlel jsem, že bychom je mohli zapálit, až se vrátíme. Povečeřet můžeme dole. Nebude to sice tradiční, ale to nevadí," řekl Kirk s radostným pohledem na svého přítele.
,,Dobře, budu se těšit. V kolik hodin začíná koncert?" položil otázku Spock. Dohodli se na setkání v transportní mítnosti, odkud se v půl šesté přenesou na povrch planety.Den druhý

1. května 2013 v 12:00 | Archea Majuar |  Zázrak Světel
Zázrak Světel
Autor: Sara
Překlad: Archea Majuar
Prostředí: Star Trek
Pár: James T. Kirk/Spock
Rating: + 18

Sineada: Nebýt tebe, asi by další část spatřila světlo světa o hodně později. Je to kratší část,
ale můžu přislíbit, že další (ovšem ještě o něco kratší) bude následovat velmi brzy :)


Další večer se Spock, po celodenním kontrolování a zpracovávání informací pro počítače Enterpise, vrátil do své kajuty. Převlékl se do meditačního šactva a zaujal příslušnou polohu. Ve svých myšlenkách se zaměřil na krásu slunečnic, na jejich logické uspořádání s dokonalou precizností i na sytě zbarvené lístky. Meditace mu vždy pomohla utřídit myšlenky, ale tentokrát zanechala v jeho nitru i příjemné teplo, proudící nejspíše z barvy oněch květin.

Jakmile odložil slunečnice stranou, zabzučel intercom.

,,Tady Spock."

,,Spocku, tady Jim. Neruším vás?"

,,Nikoliv. Právě jsem dokončil meditaci. Co si přejete?"

,,Chtěl bych se vás zeptat, jestli byste se ke mně dnes opět nepřipojil... na skleničku a zapálení svíčky."

Dohodli se, že Spock dorazí za patnáct minut.

Rituál byl velmi podobný tomu předešlému, ale pár odchylek přece jen měl. Dvě svíčky stály v těch nejnižších držácích a byla řečena jen jedna modlidba.

,,Proč jste vynechal druhou modlidbu?" zeptal se Spock během chvíle, kdy již svíčky hořely a oni dva popíjeli velice aromatický čaj.

,,Poděkování za to, že nás Bůh udržel naživo až do této chvíle, jsem vynechal. Používá se pouze pro začátek něčeho nového, tedy pouze v první den Chanuky," zavrtěl se nespokojeně Kirk. ,,Promiňte, Spocku, nejsem dobrým šiřitelem své víry. Měl jsem vám pravděpodobně poskytnout nějaké hmotné prameny. Mám vám je připravit?"

Spock minutku přemýšlel, než se dostal v mysli k tomu, že jej vlastně Židovství nezajímá. Zajímal jej Jim.

,,Děkuji, ale vaše vysvětlení shledávám dostačujícím."

Jim přikývnul a náhle vstal.

,,Málem bych zapomněl..." zamumlal, než vyrazil do ložnice. Vrátil se s krásnou, spirálovitou mušlí, která byla v polovině rozpůlena, a podal ji Spockovi.

,,Ulita druhu zvaný Chambered Nautilus. Další krásná věc ze Země. Pro vás."

Spock si mušli prohlédl, užíval si její hladký a chladný povrch. Zaznamenal, že ulita je stočená do spirály a něco mu to připomnělo.

,,Ta spirála je stejná, jakou mají uprostřed slunečnice."

Jeho oči se opět zaplnily veselím, přestože ústa se ani nepohnula.

,,Usmíváte se, Spocku," řekl Jim, oči mu zářily tím lidským teplem, které vždy alespoň lehce narušilo Spockovu sebekontrolu. Rozbušilo se mu srdce. Tohle je ten pohled, který jej pronásledoval až na Gol.

Automaticky se ujistil, že se stále tváří stejně.

,,Ujišťují vás,..." začal.

,,V pořádku, Spocku," zarazil jej Jim rychle. ,,Nemyslím si, že to někdo jiný pozná a já slibuji, že to nikomu neřeknu. Jen vás rád vidím šťastného," Jim mírně couvnul, zdál se být trochu nesvůj. Stočil svůj pohled na menoru, pak se začal přehrabovat v krabici se svíčkami.

Vulkánec ztratil řeč. Nežně přejížděl po konturách ulity, snažil se zaměřit svou pozornost na její povrch. Za okamžik zjistil, že Jim pozoruje jeho ruce, které malou věc jemně hladily. Kirk nervózně polkl a usrkl z čaje.

Společně pili, dokud svíčky nedohořely. Spock si všimnul, že Jimův topazový pohled jen občas opustil mušli a jeho klín, kde po ní svými prsty přejížděl.

První svíčka zhasla. Jim se postavil a rozsvítil světlo. Tiše doprovodil Spocka ke dveřím s poděkováním na rtech. V tu chvíli Spock zalitoval, že nemá zkušenosti s vyjadřováním emocí. Cítil něco, co bylo důležité pro Jima, ale i pro něj samotného. Dělo se to, ale nedokázal určit, co by to mohlo být. Čas strávený na Golu jej o hodně připravil, včetně i minimálního chápání lidských emocí. Strašně zoufale něco chtěl, ale nebylo mu umožněno to pojmenovat.